برگزاری سفرهای زیارتی و سیاحتی

با هدف ایجاد روحیه ای شاد و درعین حال زیارت اماکن مقدسه برای عموما زیارت اولی ها سفرهای زیارتی مشهد مقدس ،  قم و یا سفرهای سیاحتی به شهرهای دیگر برنامه ریزی و انجام می پذیرد که از مهرماه تا بهمن ماه سال1397 حدود20 کاروان از نیازمندان به سفر زیارتی مشهد مقدس روانه شدند و انشاله در سال جدید نیز کاروان های بیشتر با برنامه ریزی مجدانه اعزام خواهیم نمود.