مشارکت در روند بهبودی یک بیمار

با تحقیق و تشکیل پرونده جهت بیماران صعب العلاج در راستای حمایت های دارویی و درمانی بیماران بسیار زیادی قدم برداشته ایم ; از جمله پزشکانی به صورت افتخاری ، که با ارجاع بیماران به آنان ویزیت یا هزینه های درمانی دریافت نمی نمایند  هزینه های دارویی و بستری  و جراحی بیمارنی که توسط خیریه پرداخت می گردد. در این راستا واحد درمان اصفهان برای حدود 500 نفر بیماران صعب العلاج در سال 1397 خدمات رسانی داشته است.