هزینه های تحصیلی

حمایت از تحصیل دانش آموزان ایتام و نیازمندان جهت جلوگیری از اینکه آنان به دنبال کار از تحصیلات خود صرف نظر کنند و یا اینکه هزینه ی تحصیلی خود را نداشته باشند و ترک تحصیل نمایند در سال 1397 به تعداد4000 بسته ی لوازم التحریر شامل کیف ، کفش ، فرم مدرسه ، دفتر ،خودکار و … آماده توزیع می گردد.