نظر مراجع دینی

همه باید خود را موظف به مواسات بدانند و مواسات یعنی هیچ خانواده ی از خانواده مسلمان و هم میهن و محروم را با دردها و محرومیتها و مشکلات خود تنها نگذاشتن ، به سراغ آنها رفتن و دست کمک رسانی به سوی آنها دراز کردن. کمک به مستضعفین و محرومین و قشرهای ضعیف ، افتخاری است که هرکس توفيق آن را پیدا کند، بایستی خود را شاکر خداوند متعال بداند

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

دوستان عزیزم ! خود را برای خدمت به اسلام و ملت محروم محیا کنید . کمر به خدمت بندگان که خدمت به خداست بندید . به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت میکنم که خیر دنیا و آخرت شما را در رسیدگی به محرومان جامعه است. گمان نمیکنم عبادنی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد.

امام خمینی (ره)

من پنجاه سال است دارم اسلام می خوانم ، بگذار خلاصه اش را برایت بگویم : واجباتت را انجام بده ، به جای مستحبات ، تا می توانی به کار مردم برس ، کار مردم را راه بیانداز ، اگر در قیامت کسی از تو سوال کرد بگو فاضل گفته بود .

حضرت آیت اله العظمی فاضل لنکرانی (ره)